Att köpa måleri

Att köpa måleritjänster

Vi vill måla om, hur gör vi?

Steg 01 - Första kontakten

Du kontaktar oss via e-post eller telefon 076-853 65 48 – enklast når du oss genom kontaktformuläret här på hemsidan. Vi svarar alltid inom 48 timmar.

Steg 02 - Första mötet

Vi bestämmer en tid för genomgång av ert projekt. Vi kommer hem till er, går igenom tankar och idéer om vad ni vill ha gjort – Vi tar aldrig betalt för det här mötet.

Steg 03 - Kostnadsfri offert

Utifrån informationen från vårat första möte lämnar vi en kostnadsfri offert, där du klart och tydligt ser vilka arbetsmoment/ materialkostnader som ingår. Här ser du som privatperson kostnader före och efter eventuellt ROT-avdrag.

Steg 04 - Arbetet

Efter att ni godkänt offerten planerar vi tillsammans in ett datum för start av arbetet. Under arbetets gång har vi löpande kontakt. Om det dyker upp oklarheter eller eventuella ändringar under arbetets gång är det viktigt med en god kommunikation.

Steg 05 - Slutförande

När arbetet är slutfört får ni en faktura. I fakturan är ert ROT-avdrag redan avdraget. – inget krångel för er. Vi ansöker sedan om de sista 30% av er faktura hos skatteverket.

ROT-avdrag

Hur funkar det?

Regeringen har beslutat sänka ROT-avdraget från tidigare 50 procent till 30 procent fr.o.m. 2016-01-01.

ROT-avdraget är en skattereduktion som reducerar priset med 30%  för arbetet när du anlitar en professionell målare för att renovera eller förnya din bostadsrätt eller ditt småhus. Skattereduktionen tillåter att du drar av 30 procent av kostnaden för arbetet, med ett maxbelopp på 50 000 kronor per år. För fullt avdrag krävs idag 166 666 kr i ren debiterad arbetskostnad.

Skattereduktionen är kopplad till individen och inte till fastigheten vilket innebär att två delägare till ett småhus eller en bostadsrätt kan få skattereduktion med sammanlagt 100 000 kronor (2 X 50 000 kr) per år.

Det finns inget lägsta belopp för att kunna få skattelättnad.

En självklarhet för oss att lämna

Nöjd-Kund-Garanti

Att Wennerstrands Måleri är medlemmar i Måleriföretagen är en trygghet för våra kunder. För oss är det en självklarhet att erbjuda den Nöjd-Kund-Granti som Måleriföretagen förespråkar.

För konsumenter, dvs. privatpersoner som köper måleritjänster finns konsumenttjänstlagen som skydd för deras rättigheter. Men till skillnad mot vad många tror finns ingen lagstadgad garanti i konsumenttjänstlagen.

Nöjd kund garanti hos Wennerstrands Måleri i Kristianstad

Måleriföretagen erbjuder därför en utökad garanti på arbeten utförda av våra medlemsföretag – vår egen Nöjd-Kund-Garanti. Garantin är en tydlig manifestation från Måleriföretagens sida som syftar till att ge kunderna trygghet och att understryka medlemsföretagens höga kvalitet.

Vad innebär garantin för dig som konsument

  • Två års garanti på utfört måleriarbete
  • Opartisk besiktning
  • Att eventuella fel och brister, som påvisas vid den opartiska besiktningen, blir åtgärdade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

Genom denna extra trygghet tillförsäkras kunden att ett eventuellt bristfälligt arbete åtgärdas.

Så här fungerar Nöjd-Kund-Garantin

  • Konsumenten påtalar fel eller brist för måleriföretaget som utfört arbetet.
  • Kan parterna inte enas kallas en oberoende besiktningsman in.
  • Om måleriföretaget inte följer besiktningsmannens utlåtande låter konsumenten allmänna reklamationsnämnden (ARN) besluta i frågan.
  • Måleriföretaget är enligt stadgarna tvunget att följa ARN:s beslut.
  • Vägrar, mot förmodan, måleriföretaget att följa ARN:s beslut tas ett nytt måleriföretag in under Måleriföretagens försorg och på Måleriföretagens bekostnad Detta ersätts ända upp till en totalkostnad om två prisbasbelopp.
  • Måleriföretagen överväger därefter om att vidta återkrav och andra åtgärder mot ursprungligt måleriföretag.

Genom Nöjd-Kund-Garanti arbetar vi för en sund måleribransch.

Få svar snabbt

Fyll i formuläret nedan för en offert

Eller ring: 076-853 65 48